Blog

Čím právě v GuardWings žijeme

Zkouška STRÁŽNÝ

Přidáno: 04.03.2012 12:00 | Autor: Lubor Chmelař

Před zkouškou

Uchazeč musí zaslat přihlášku autorizované osobě. Zkouška se koná do 3měsíců od doručení přihlášky ke zkoušce autorizované osobě, nedohodne-li se uchazeč s autorizovanou osobou jinak.  Autorizovaná osoba zašle uchazeči pozvánku ke zkoušce, včetně náležitostí k úhradě platby za provedení zkoušky.

Uchazeč zaplatí za provedení zkoušky na účet autorizované osoby, a to nejdéle 7 dní před termínem, který je uvedený na pozvánce autorizované osoby.

Uchazeč se musí dle pokynů na pozvánce, kterou obdrží od autorizované osoby, dostavit do místa konání zkoušky. V případě, že se uchazeč nedostaví bez řádné omluvy ke zkoušce, je zkouška hodnocena výrokem „nevyhověl“.

Ke konání zkoušky musí mít uchazeč s sebou doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas), psací potřeby a případně brýle. Bez dokladu totožnosti nebude uchazeč dle zákona připuštěn ke konání zkoušky a zkouška tak bude hodnocena výrokem „nevyhověl“.

Zkouška

Kvalifikační standard ke stažení ZDE (Odborná způsobilost).

Hodnotící standard ke stažení ZDE (Odborná způsobilost, Kritéria a způsoby hodnocení a Organizační a metodické pokyny).