Mace distanční obranné spreje

Legendární obranné spreje zajišťují bezpečnost již přes 40 let!

Mace Pepper Gun pouzdra, Kožené pouzdro

Model číslo 80106

Jste právě zde: Domů - Mace - Obranné spreje - Mace Pepper Gun, Pouzdra

 

 

Mace pepřové spreje jsou vyvinuty tak, aby byly bezpečnými, účinnými a nesmrtícími prostředky pro sebeobranu.

Účinky: Při přímém kontaktu s očima, dýchacími cestami a sliznicemi, budou aktivní látky v pepřový spreji způsobovat křečovité zavření očí, kašel a intenzivní pocit pálení na kůži. Účinky by měly být menší přibližně za 45 minut.

Použití: Pro maximální účinek a dosah doporučujeme si připravit pepřový sprej pro okamžité použití s několika rychlými protřepáními před zamířením cíle a jeho použitím na útočníka. Skříkejte pepřovým sprejem pomocí palce nebo ukazováčku (Pepper Gun spreje) stiskem spouště v krátkých 2 až 3sekundových dávkách. Pepřový sprej může být velice rychle vypotřebovaný, pokud budete držet spoušť neustále stisknutou.

Bezpečnost: Silné dráždivé účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsah pod tlakem. Nepropichujte ani nevhazujte do ohně. Po použití, postupujte podle pokynů první pomoci, které jsou součástí vašeho pepřového spreje.

Skladování: Skladujte pepřový sprej v suchém a chladném místě mimo dosah tepla, ohně nebo silného světla. Použijte při dostatečném větrání. Neuchovávejte jej v prostředí, kde teplota může překročit 50° C, jako např. v uzavřeném vozidle. Nádobka s pepřovým sprejem může unikat zvýšením tlaku a následně nebude správně fungovat. Neskladujte přístroj v chladném prostředí pod 0° C. To může způsobit zmenšení tlaku a ztrátu účinného dosahu.

Expirace: Pepřový sprej má životnost 4 roky od data výroby. Každá nádobka pepřového spreje je označena expirací. Po tomto datu by měla nádobka pepřového spreje být zlikvidována v souladu s ekologickými předpisy. Nádobku je možné vrátit prodejci, který její ekologickou likvidaci zajistí.

Další informace

Model  Mace Pepper Gun Kožené pouzdro
Rozměry   cca. 140 mm x 99 mm
   
   
   
   
   


 Související produkty

80405 - Mace Pepper Gun LED Stroboskop